Estació meteorològica de Manresa - El Bages - Observador: Xavier Atcher Estació meteorològica Manresa El Bages pluja lluvia neu nieve tiempo temps temperatura prediccion estacion meteorologica


Anar al contingut

Aigua

Orígens > L'aigua

Anar al contingut

Menú Principal:

AIGUA (H2O)

1. La Terra conté uns 525 milions de quilòmetres cúbics d'aigua. La quantitat d'aigua que conté el nostre planeta no ha disminuït ni augmentat en els darrers dos mil milions d'anys.

2. Durant un període de 100 anys, una molècula d'aigua passa 98 anys a l'oceà, 20 mesos en forma de gel, 2 setmanes en llacs i rius i menys d'una setmana a l'atmosfera.

3. L'aigua és el principal regulador de la temperatura terrestre.

4. L'aigua és l'única substància present en la Natura que es pot trobar tant en forma sòlida, com líquida o gasosa. Els canvis d'estat de l'aigua (que existeix en la seva major part en estat líquid) es produeixen a causa de la proximitat de les seves molècules. Com més properes es troben les molècules entre si, l'aigua adopta l'estat sòlid, quan estan més separades, assumeix l'estat gasós.

5. L'aigua dissol més substàncies que qualsevol altre líquid.

6. Cada dia, el Sol s'evapora més d'un bilió de tones d'aigua, que roman en l'atmosfera fins que torna a la superfície en forma de precipitacions.

7. Un sol arbre perd per evaporació 265 litres d'aigua per dia. Una hectàrea de blat de moro s'evapora per dia més de 30 mil litres d'aigua

8. El 97% de l'aigua es troba en els oceans, i el 2% roman congelada.

9. L'aigua congelada pesa un 9% menys que l'aigua en estat líquid. És per això que el gel flota sobre l'aigua.

10. Per tal que l'aigua sigui salada, només cal que contingui una mil·lèsima part del seu pes en sal.

11. El 80% de l'aigua que es troba en els continents és a la superfície. El 20% restant es troba sota terra o en forma de vapor d'aigua atmosfèric.

12. Només el 2.5% de l'aigua que hi ha a la Terra és aigua dolça. D'aquesta quantitat, el 0.5% es troba en dipòsits subterranis i el 0.01% en rius i llacs.

13. El 90% dels recursos disponibles d'aigua dolça del planeta estan a l'Antàrtida.

14. Només el 0.007% de l'aigua existent a la Terra és potable, i aquesta quantitat es redueix any rere any a causa de la contaminació.15. Més de 1100 milions de persones al món no tenen accés directe a fonts d'aigua potable.

16. Milions de dones i nens han de caminar més de 10 quilòmetres diaris per aconseguir aigua potable.

17. La manca d'aigua potable causa la mort de 4500 nens per dia, la majoria pertanyents als països en desenvolupament.

18. Cada any moren 3 milions i mig de persones a causa de malalties relacionades amb la qualitat de l'aigua. El 98% d'aquestes morts es produeixen en els països en vies de desenvolupament.

19. El cos humà conté de mitjana uns 37 litres d'aigua, el que equival al 66% de la massa corporal d'un adult.

20. El cervell humà és un 75% aigua.

21. Els ossos humans són un 25% aigua.

22. La sang humana és un 83% aigua.

23. Una persona pot sobreviure un mes sense alimentar-se, però només set dies com a màxim sense beure aigua.

24. Per viure saludablement, una persona ha de consumir uns dos litres d'aigua per dia, consumint al llarg de la seva vida més de 75 mil litres d'aigua. No tota l'aigua que es consumeix diàriament es beu, gairebé tots els aliments aporten un percentatge d'aigua a l'organisme.

25. Quan una persona sent set, és perquè ha perdut més del 1% del total d'aigua del seu cos.

26. Així com l'aigua regula la temperatura del planeta, també regula la temperatura del cos humà. Per això és necessari beure grans quantitats d'aigua quan es té febre.

27. Beure aigua en excés i molt ràpidament pot provocar una intoxicació, ja que l'excés d'aigua dilueix els nivells de sodi en la sang i provoca un desequilibri en el nivell d'aigua del cervell.

28. L'aigua abandona l'estómac d'una persona als cinc minuts d'haver begut.29. L'aigua salada no es pot beure perquè provoca deshidratació: l'organisme acaba eliminant molta més aigua de la que consumeix.

30. Estats Units consumeix més de 1300 milions de litres d'aigua per dia.

31. Els nord-americans consumeixen cinc vegades més aigua que els europeus.

32. De mitjana, les persones utilitzen per dia 190 litres d'aigua.

33. Més de dos terços de l'aigua consumida a la llar s'utilitzen en el bany.

34. La descàrrega d'un vàter consumeix entre 7.5 i 15 litres d'aigua.

35. Durant una dutxa de només cinc minuts s'utilitzen entre 50 i 100 litres d'aigua.

36. Es consumeix menys aigua durant un bany d'immersió que al dutxar-se.

37. Una canilla que goteja desaprofita més de 75 litres d'aigua per dia.

38. Menys de l’1% de l'aigua tractada pels mecanismes sanitaris s'utilitza per beure o cuinar.

39. Hi ha més de 70 mil substàncies conegudes que contaminen l'aigua.

40. Les reserves d'aigua subterrànies proveeixen el 80% de la població mundial. El 4% d'aquestes reserves ja està contaminat.

41. Les principals fonts de contaminació estan associades amb l'activitat industrial posterior a la Segona Guerra Mundial fins als nostres dies.

42. Cada any es llancen al mar més de 450 quilòmetres cúbics d'aigües servides. Per a diluir aquesta pol·lució s'utilitzen 6.000 quilòmetres cúbics addicionals d'aigua dolça.

43. Amb només quatre litres de nafta es pot contaminar fins a 2.8 milions de litres d'aigua.

44. Els animals d'aigua dolça s'estan extingint cinc vegades més ràpid que els animals terrestres.

45. Es necessiten 5.680 litres d'aigua per produir un barril de cervesa.

46. Es necessiten 450 litres d'aigua per produir un sol ou de gallina.

47. Es necessiten uns 25.700 litres d'aigua per dia per produir els aliments que consumeix una família de quatre persones.

48. Es necessiten 7.000 litres d'aigua per refinar un barril de petroli cru.

49. Es necessiten 148 litres d'aigua per fabricar un automòbil.

50. Es necessiten 200 litres d'aigua per produir un sol litre de Coca-Cola. MÉS......


Tornar al contingut | Tornar al menú principal